Climate Positive CO2 Cylinder

HVA ER KLIMAPOSITIV CO2?

Vi kompenserer 110 % av våre utslipp ved å plante trær. Etter hvert som trærne gror, binder de karbondioksid fra atmosfæren. På denne måten bidrar vi til en positiv klimapåvirkning og produktet blir klimapositivt.

 

Vil du vite mer?

Sammen kan vi være klimapositive - se video

SAMMEN KAN VI VÆRE KLIMAPOSITIVE - SE VIDEO

HVOR BLIR DISSE TRÆRNE PLANTET?

Trærne våre plantes i Nicaragua via et Plan Vivo-sertifisert prosjekt kalt “CommuniTree”. 

Prosjektet har ikke bare en klimapositiv påvirkning, men det har også mange andre fordeler:

 • Binder vannet
 • Hindrer jordskred og erosjon
 • Tilbyr skygge for dyr og avlinger
 • Sikrer biologisk mangfold
 • Forbedrer livet i lokalsamfunnene
Meet the project farmers » Les mer om prosjektet som heter “CommuniTree" »

Slik fungerer det

Vår vei for å skape klimapositiv CO2 består av tre trinn:

Emission picture

1. VI MÅLER 100 % AV VÅRE PRODUKTUTSLIPP:

Vi inkluderer alle drivhusutslipp langs forsyningskjeden for å beregne vårt karbon fotavtrykk.

Emission picture

2. VI REDUSERER VÅRE UTSLIPP KONTINUERLIG:

Basert på våre analyser, identifiserer vi forbedringer som skal redusere vår påvirkning på miljøet

Emission picture

3. VI FANGER MINST 110 % AV VÅRE UTSLIPP:

Vi kompenserer for mer enn vi slipper ut ved å plante trær for å kunne gi en positiv effekt på miljøet.

Spørsmål og svar for hjemmesiden til grønn CO2

Hva betyr grønn CO₂?

AGAs konsept med grønn CO2 har tre hovedkomponenter:

 

 1. Vi identifiserer det totale karbonutslippet vårt

Vi har engasjert både interne og eksterne eksperter (U&We) for å identifisere alle utslippene knyttet til livssyklusen til produktet vårt, basert på den internasjonale standarden ISO-14021. Den tar for seg råmaterialer, produksjon, distribusjon og forbruk, i tillegg til utslipp knyttet til relaterte aktiviteter som salgsrepresentanters reiser og håndtering av pakkematerialer. Dette lar oss identifisere produktets totale karbonutslipp (CO2-ekvivalent). I tillegg har prosessen og datainnsamlingen blitt bekreftet av en ekstern og uavhengig tredjepart (KPMG).

 

 1. Vi streber etter å redusere utslippene

Basert på vår analyse har vi identifisert et antall områder der vi kan gjøre forbedringer for å redusere utslipp. Prosessen med å identifisere nye, smartere løsninger og tiltak for å redusere karbonutslippet ytterligere, er en prioritert og kontinuerlig fremdrift.

 

 1. Vi binder minst 110 % av utslippene

Vi utjevner utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser. I tillegg har vi valgt å kompensere 10 % over utslippene våre, for å redusere miljøpåvirkningen våre ytterligere. Dette betyr at produktet er miljøpositivt.

Hva menes det med miljøkompensasjon på 110 % ved å plante trær?

Trær binder og lagrer karbondioksid naturlig gjennom fotosynteseprosessen. Dette betyr at det som slippes ut av produktet vårt i form av karbondioksid (det vil si CO2-ekvivalent) blir absorbert fra atmosfæren og bundet, mens trærne som blir plantet som en del av Nicaragua CommuniTree-prosjektet, vokser. Fotosyntese binder karbondioksid fra atmosfæren og rengjør luften.

Hvorfor valgte dere Taking Root-prosjektet?

Via samarbeid med konsulentene fra Zeromission har vi identifisert velegnede prosjekter som skal utjevne produktets utslipp. Dermed bestemte vi oss for å investere i CommuniTree, det sertifiserte planteprosjektet i Nicaragua, via Plan Vivo. I tillegg til kompensasjon var det viktig for oss å identifisere et pålitelig og effektivt prosjekt som skaper ekte verdi og har en positiv innvirkning på miljøet.

 

Nicaragua CommuniTree-prosjektet garanterer at trærne blir plantet på en bærekraftig måte, og i tillegg til å ha en direkte positiv innvirkning på miljøet, sikrer de et biologisk mangfold ved å plante forskjellige trearter og bruke forskjellige metoder med kultivering. Trærne binder også vann, som forhindrer jordskred, og gir skygge til dyr og planter.

 

I tillegg til å være bra for miljøet, gir prosjektet noe positivt til lokalsamfunnet. Lokale bønder får tilbudet om regelmessig lønn for å nøye plante og vedlikeholde trærne. Litt over 600 småbønder er for øyeblikket involvert i prosjektet.

Hvorfor bestemte dere at dere skulle plante trær i Nicaragua?

Det er to grunner til at vi valgte dette prosjektet:

 • Først og fremst, er det viktig å investere i treplantingsprosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført (dette er forskjellig fra å plante trær i visse deler av Norden, for eksempel, der planting av trær etter felling er påbudt ved lov).
 • For det andre, så vokser trær som blir plantet rundt Ekvator raskere, og siden den største absorpsjonen av karbondioksid skjer i voksefasen, gir dette en raskere og mer effektiv miljøfordel.

I tillegg til den positive innvirkningen på miljøet, så vi også en mulighet til å hjelpe lokalsamfunnet.

Hvorfor fokuserer dere på grønn karbondioksid?

Flere og flere av oss har blitt bevisst på problemene knyttet til bruken av engangsplast og hvordan dette forurenser verdens hav og skaper langtidsproblemer for blant annet dyre- og plantelivet. Vi blir også mer bevisst på at å lage kullsyrevann hjemme betyr at vi kjøper færre flasker laget av engangsplast, reduserer transportutslipp og sparer penger.

 

Vi ønsket å gå ett steg videre og være flinkere enn konkurrentene våre ved å tilby forbrukere miljøpositivt karbondioksid.

 

Vårt engasjement i CommuniTree-prosjektet gjør at vi utjevner mer enn vi slipper ut, ved å plante trær. Ved å utjevne 110 % av utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser, bidrar vi med positiv miljøpåvirkning. Dette betyr at produktet kan klassifiseres som miljøpositivt.

Hvordan kan dere garantere grønn CO₂?

Vi kan garantere at karbondioksidet vi slipper ut er miljøpositivt ved å gjøre følgende:

 

 • Vi samsvarer med den eneste uavhengige standarden om miljønøytralitet, ISO 14021, og samarbeider med et uavhengig og erfarent konsulentfirma, U&We, for å kunne utføre og rapportere en analyse av produktets miljøutslipp.
 • Vi har hyret KPMG til å utføre en uavhengig undersøkelse for å bekrefte innsamlingen av data og utregningene våre.
 • Via samarbeid med konsulentfirmaet Zeromission har vi identifisert velegnede produkter med mål å utjevne produktets utslipp, og vi har valgt å investere i CommuniTree, det sertifiserte treplantingsprosjektet i Nicaragua, via Plan Vivo. Når vi utjevner produktets utslipp med 110 %, er det et miljøpositivt produkt.

Våre satsingsområder for å redusere våre utslipp

Climate Positive CO2 Logo

BÆREKRAFTIGHET HOS AGA

AGA sin historie går langt tilbake, selskapet ble grunnlagt for mer enn 100 år siden. For å hedre historien vår, føler vi at det er best å se fremover og derfor har vi et enda sterkere ønske om å legge tilrette for en bærekraftig fremtid.

Som et medlem av verdens ledende industri gasselskap, Linde, støtter vi våre kunder globalt med høykvalitetsløsninger og teknologier for å hjelpe dem med å opprettholde og beskytte planeten vår.  Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vår egen energieffektivitet og bruk av naturressurser.