Personvern

Beskytt dine personlige data.

Prinsipper

Takk for at du besøker AGAs nettsted og for din interesse for vårt firma og våre produkter. Vi tar personvern på alvor og baserer oss på gjensidig samarbeid. Ditt personvern er av stor betydning for oss, derfor kan du føle deg trygg på at vi etterlever lovens bestemmelser om personvern. Våre medarbeidere plikter å behandle all informasjon konfidensielt, og de får regelmessig opplæring i databeskyttelse og datasikkerhet. I avsnittene nedenfor ønsker vi kort å forklare hvordan vi beskytter dine data og hva det betyr for deg når du benytter våre onlinetjenester.

Tilgang til data

Når du går inn på våre nettsider mottar AGA tilgangsdata som lagres av sikkerhetsmessige årsaker og som hjelpemiddel til identifisering. Disse dataene inkluderer:

Denne informasjonen analyseres slik at vi kan gjøre oss kjent med og evaluere brukeratferden. Vi vil ikke benytte oss av personopplysninger i prosessen.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kun brukes til å fastslå identiteten din. De omfatter informasjon som navn og postadresse eller e-postadresse. Vi lagrer kun personopplysninger sammen med dine tilgangsdata hvis du gir oss denne informasjonen frivillig, for eksempel i forbindelse med registrering, en spørreundersøkelse, en loddtrekning, en kontaktforespørsel, registrering for et nyhetsbrev eller for å behandle en elektronisk bestilling. Videre brukes personopplysningene kun i den grad det er nødvendig, og kun til lovlige formål som du har samtykket i. For å sikre sikker overføring av dine data benyttes krypteringsprosedyrer på sikre områder. Dette betyr for eksempel at kommunikasjonen mellom din nettleser og vårt ordresystem ikke kan leses av andre på Internett. Alle data lagres kun på spesielt beskyttede servere som tilhører The Linde Group i Tyskland.

Sende personopplysninger til tredjeparter

AGA deler noen av sine tjenester med utvalgte partnere. Disse partnerne er underlagt de samme strenge lovbestemmelsene for personvern som oss, og de er integrert i personvernkonseptet i vårt selskap. Personopplysninger videresendes kun i følgende tilfeller:

Ytterligere informasjon – for eksempel frivillige uttalelser om dine primære interesseområder – gis ikke videre til tredjeparter. Personopplysninger formidles til statlige institusjoner og myndigheter bare innenfor rammen av lovpålagte eller rettslige forpliktelser.

Myndighet til tilbakekall

Hvis du ber AGA skriftlig om at vi skal endre, slutte å bruke eller slette dine personopplysninger, vil vi gjøre det umiddelbart. Hvis du er registrert som bruker tilbyr vi deg også muligheten til å se dataene selv og slette eller endre det som er nødvendig.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes av mange nettsteder over hele verden. Informasjonskapsler opprettes under ditt besøk på vårt nettsted og plasseres på din harddisk av vår server. Våre informasjonskapsler inneholder ingen informasjon om bestemte personer. Videre kan informasjonskapsler lagt inn av våre servere, kun leses av oss, og ikke av noen eksterne nettsteder. De fleste nettlesere er satt til automatisk å godta informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å ha fordelene av informasjonskapsler, kan du deaktivere denne funksjonen i nettleseren din. Du kan også vise vårt nettsted uten informasjonskapsler. Dette kan imidlertid begrense bruken av enkelte funksjoner.

Annet aktivt innhold (f eks Javascript, ActiveX)

Javascript, ActiveX og andre nettstedkontrollelementer og skriptspråk som inneholder programelementer, kan når som helst deaktiveres av sikkerhetsmessige grunner ved hjelp av nettleseren din. Du kan fortsatt navigere på våre nettsteder uten Javascript.

Koblinger

AGAs nettider kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Selv om vi gjør vårt ytterste for å sjekke disse direkte koblingene, er ikke AGA ansvarlig for innholdet på nettsteder som vi kobler til, ei heller er AGA ansvarlig for innholdet på nettsteder som kobler til nettstedet vårt.

Restriksjoner

AGA forbeholder seg retten til å endre disse personvernretningslinjene når som helst i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen.