Nyheter

Er gassgrillen din klar for grillsesongen?

11.4.2017

Så snart det begynner å komme noen bare flekker på bakken, graver nordmenn grillen frem fra garasjen. Men husk: Det er ikke alltid bare å slenge sommerkotelettene på grillen. Har du sjekket om alt utstyret er i orden?

Det er ikke bare å vaske og rengjøre grillen før bruk etter at den har stått ubrukt i garasjen en hel vinter. Det er alltid smart å sjekke propanbeholderen, og utstyret for lekkasjer og slitte slanger før den tas i bruk. For å være på den sikre siden, kan man følge noen greie regler. Svarene får du her.

Det er mange fordeler ved å bruke gassgrill, forklarer Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetansespesialist i AGA. Du kan grille når som helst, slipper å vente på ”perfekte glør”, og du slipper røyk. Siden gassgrillen er enkel å rengjøre, bruker mange grillen oftere og over lenger tid enn tidligere.

Klargjøring av grillen

1.     Rengjør eventuelle rustne rister og pensle dem med matolje (ikke bruk olivenolje, den kan bli harsk)
2.     Kontroller at grillen er ren både innvendig og utvendig.
3.     Kontroller at gassflasken og trykkregulatoren er i god stand og at det er gass i flasken.
4.     Kontroller også gasslangen for små sprekker ved å bøye slangen kraftig. Åpne for flaskeventilen slik at det blir et overtrykk i utstyret, og pensle såpevann eller bruk lekkasjespray – spesielt ved koblingene. Dersom du oppdager bobler må slangen, eventuelt pakninger, byttes.
5.    Når alt er i orden kan du feste flaskeventilen på gassflasken og tenne opp grillen

Nordmenn generelt er flinke med propan, sier Trollerud. – Likevel, uhell kan skje og det er derfor viktig å vite hvordan man håndterer propan.

Kai Arne Trollerud, som også er brannmann ved siden av sin jobb i AGA, understreker allikevel at det er mye som skal til for at det går galt med propan. – Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier han.

Sikkerhetsråd ved grilling

•    Plasser gassflasken ved siden av eller bak grillen. Flasken må for all del ikke stå under en varm gassgrill.
•    Steng alltid gassventilen på flasken når den ikke er i bruk.
•    Når du avslutter grillingen, må du først stenge gasstilførselen med regulatoren på flasken og deretter på grillen.
•    Oppbevar alltid gassflasken stående og på et sted hvor den ikke varmes opp eller kan utsettes for skade.
•    Husk å kontrollere slangene og ventilene regelmessig.

Kjenner man gasslukt eller registrerer lekkasjer skal man stenge gasstilførselen omgående og ta av regulatoren. Man må fjerne alle tennkilder, som sigaretter, åpen ild og elektrisk verktøy. Luft grundig med åpne vinduer og dører, og vurder evakuering. Man må holde en avstand på minimum 300 meter fra varmepåvirket flaske.

Husk propanvettreglene
-Vi anbefaler alle å lese igjennom propanvettreglene, og gjerne henge dem opp slik at de er lett tilgjengelige, legger Trollerud til.

For mer informasjon:
Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetansespesialist i AGA
Mobil: 91 33 92 77
Kai.arne.trollerud@no.aga.com

PROPANVETTREGLENE:

1.    Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.
2.    Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. AGA anbefaler at slanger skiftes minimum hvert 3. år. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Steng regulatoren på grillen, og åpne ved flaskeventilen slik at det blir et overtrykk inne i slangen og koblingene. Spray såpevann, eller egnet lekkasjespray som er å få kjøpt i faghandelen på slangen og koblingen. Blir det bobler må tiltak utføres.
3.    Bruk kun CE-merket propanutstyr.
4.    Ikke utsett flasken for kraftig varme.
Alle propanflaskene til AGA har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen. Dette tilsvarer en temperatur på ca 65 grader.
5.    Propanflasken skal alltid stå.
Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil da ikke avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan da eksplodere.
6.    Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn.
Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.
7.    Etter bruk, koble regulatoren fra flasken.
Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefaler AGA at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.
8.    Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.
Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på sjøen eller på hytta. Sørg derfor for å alltid ha en liten reserveflaske for sikkerhets skyld.
9.    Du kan oppbevare inntil 55 liter propan inne i boligen din, samt totalt 90 liter i uthus, garasje eller liknende.