Nyheter

Er gassgrillen din klar for grillsesongen?

8.6.2020

Endelig begynner det å bli varmere i lufta, og mange har kanskje allerede tatt frem grillen. Men er den klar til bruk? Det er ikke bare å kaste kotelettene på grillen. Det er enkelte ting man bør huske på. Kan du for eksempel propanvettreglene?

Det holder ikke å bare vaske og rengjøre grillen før bruk etter at den har stått ubrukt en hel vinter. Det er alltid smart å sjekke propanbeholder og utstyr for lekkasjer og slitte slanger før den tas i bruk. For å være på den sikre siden, kan man følge noen greie regler.

Ta strakeste veien hjem
Tidligere fagansvarlig for farlig stoff hos Oslo Brann- og Redningsetat (OBRE), Morten Engmann, sier at selv om det er trygt å bruke propan om det håndteres riktig, er det noen ting man må huske på: - Om du kjøper deg en ny propanflaske, ta helst strakeste vei hjem, understreker han. - Under transport er det viktigste at flasken er godt festet i bagasjerommet – i stående posisjon.

Når du kommer hjem, prøv å klargjøre flasken tidlig og gjør følgende:

 • Se etter at ventilen på flasken er plombert med en plasthette
 • Sjekk at koblingen sitter ordentlig
 • Kontroller gasslangen for små sprekker ved å bøye slangen kraftig. Åpne for flaskeventilen slik at det blir et overtrykk i utstyret, og påfør såpevann eller lekkasjespray. Dersom du oppdager bobler må slangen, eventuelt pakninger, byttes
 • Flasken skal stå ved siden av grillen – ikke under
 • La flasken stå i skyggen og på et sted som har god gjennomlufting
 • Skulle det begynne å brenne, steng ventilen!
 • Husk at propan er tyngre enn luft, så ikke plasser propanflasken over f.eks et sluk da propan kan samle seg der

Engmann husker spesielt godt en episode for en del år siden: - Det var en som hadde plassert flasken direkte under grillen. Da begynte det å dryppe fett på sikkerhetsventilen slik at den løste seg ut og antente. Vedkommende fikk svidd luggen litt, men ellers gikk det heldigvis bra, sier han og kommer med følgende råd:
- Kjenner man gasslukt eller registrerer lekkasjer skal man stenge gasstilførselen omgående og ta av regulatoren.

Samtidig må man fjerne alle tennkilder, som sigaretter, åpen ild og elektrisk verktøy. Forlat deretter området. Om lekkasjen skulle oppstå innendørs må man lufte grundig ved å åpne vinduer og dører, samt evakuere området.

Klargjøring av grillen
Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetanseansvarlig i AGA, understreker allikevel at det er mye som skal til for at det går galt med propan. – Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier han. - Nordmenn generelt er flinke med propan. Likevel, uhell kan skje og det er derfor viktig å vite hvordan man håndterer propan.

Det er mange fordeler ved å bruke gassgrill, forklarer Trollerud. Du kan grille når som helst, slipper å vente på ”perfekte glør”, og du slipper røyk. Siden gassgrillen er enkel å rengjøre, bruker mange grillen oftere og over lenger tid enn tidligere.

Husk propanvettreglene

– Vi anbefaler alle å lese igjennom propanvettreglene, og gjerne henge dem opp slik at de er lett tilgjengelige, legger Trollerud til.

PROPANVETTREGLENE:

 1. Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
  Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.
 2. Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
  Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. AGA anbefaler at slanger skiftes minimum hvert 3. år. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Steng regulatoren på grillen, og åpne ved flaskeventilen slik at det blir et overtrykk inne i slangen og koblingene. Spray såpevann, eller egnet lekkasjespray som er å få kjøpt i faghandelen, på slangen og koblingen. Blir det bobler må det gjøres tiltak.
 3. Bruk kun CE-merket propanutstyr
 4. Ikke utsett flasken for kraftig varme.
  Alle propanflaskene til AGA har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca. 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen.
 5. Propanflasken skal alltid stå.
  Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil ikke nødvendigvis avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan i verste fall eksplodere.
 6. Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn.
  Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.
 7. Etter bruk, koble regulatoren fra flasken.
  Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefaler AGA at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.
 8. Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.
  Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på sjøen eller på hytta. Sørg derfor for å alltid ha en liten reserveflaske for sikkerhets skyld.
 9. Du kan oppbevare inntil 55 liter propan inne i boligen din, samt totalt 90 liter i uthus, garasje eller liknende.