Sikkerhet

Propan

Kullsyreflasker

Garantert AGA-kvalitet

For oss er sikkerhetstenkningen en selvfølge og noe som gjennomsyrer hele virksomheten. Alle produktene våre fremstilles i henhold til strenge bestemmelser og kvalitetskrav.

Du kan trygt bruke AGA-produktet ditt! Sikkerheten ved AGAs allsidige propanflaske maksimeres for eksempel gjennom følgende tiltak:
AGAs propanflaske er utstyrt med en sikkerhetsventil som jevner ut trykket inne i flasken. For å gjøre det mulig å oppdage en eventuell gasslekkasje er det tilsatt et luktstoff. Ved fylling av propan utføres en nøye kontroll av flasken og ventilen, råvaren analyseres,og den eksakte mengden gass sikres med kontrollveiing. Etter fylling blir flasken lekkasjetestet og forseglet.

For AGA er detaljer ekstremt viktige. Det er detaljene som skaper de fremragende produktene du alltid kan stole på. Derfor tillater vi ikke at et eneste defekt produkt går videre til salg!