Sikkerhet

Propan

Kullsyreflasker

Sikkerhet

Propan er en svært pålitelig og trygg energikilde hvis du følger sikkerhetsforskriftene. Gassen utgjør primært en risiko i de tilfellene der utstyret er montert feil, vedlikeholdet er forsømt, eller ikke-godkjent tilbehør er tatt i bruk.

Omfattende sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem

AGAs propanflasker fylles ved moderne fyllestasjoner, der virksomheten reguleres av sikkerhets- og kvalitetssystemer.

Grundig kontroll

I forbindelse med propanfylling blir propanflasken testet for lekkasje, kontrollveid og ventilen sjekket og flasker med industriventil utstyres med tettepropp. Flasker som er for slitte, tas helt ut av bruk, og skadde ventiler skiftes ut.

Forsegling

For at du skal kunne stole på at propanflasken er et kvalitetsprodukt, forsegles alle flaskene fra AGA i forbindelse med fylling. Hvis forseglingen er ubrutt, er flasken full. Forseglingen minimerer også risikoen for gasslekkasje og beskytter ventilen.

Sikkerhetsventil

Alle AGAs propanflasker er utstyrt med en sikkerhetsventil som har til oppgave å jevne ut trykket inne i flasken. Hvis flaskens temperatur stiger for høyt, åpnes sikkerhetsventilen og slipper ut propan og forhindrer at flasken eksploderer.

Luktstoff

For å gjøre det mulig å oppdage en eventuell gasslekkasje i tide, har vi tilsatt et luktstoff i AGAs propan.

Sikkerhetstips til campingvogneieren

Oppbevar alltid propanflasken stående

Fest flasken i oppbevaringsrommet slik at den ikke kan velte under noen omstendigheter. Det er tillatt å oppbevare maks 25 kg propan i campingvogner og bobiler.

Husk det årlige vedlikeholdet

Utfør det årlige vedlikeholdet om våren, når campingvognen eller bobilen tas i bruk.

Monter gassalarm

Sørg for god ventilasjon

Forsikre deg om at det er nok ventilasjon i campingvognen og i rommet der propanflaskene oppbevares. Luken i oppbevaringsrommet må ikke være låst når du oppholder deg i campingvognen.

Trykkregulatorens driftstrykk er 30 mbar

I oppholdsrommet må gassnettets driftstrykk være 30 mbar. Propanapparater med et annet trykk skal ikke kobles til. Utfør ingen egne installasjoner, da dette kan utgjøre en fare!

Sikkerhetstips til båteieren

Oppbevar propanflasken stående

Forsikre deg om at propanflaskene ikke velter, og sørg for at de ikke kan bevege seg.

Maks 25 kg propan i båten

Det er tillatt å oppbevare maks 25 kg propan i båten. Plasser propanflaskene atskilt fra lugaren, i et rom med ventilasjon rett ut i det fri.

Monter en gassalarm i båten

Utfør årlig vedlikehold

Kontroller at apparatene og slangene er tette minst én gang i året.

Rengjør brenneren

Fargen på den innerste delen av propanflammen skal være blågrønn. En gul flamme og antenningsproblemer tyder på at brenneren må rengjøres eller leveres inn til service for justering eller rengjøring.

Bruk bare propanutstyr med tennsikring

Tennsikringen bryter propanstrømmen hvis flammen slukner, og forhindrer at propan lekker ut.

Sørg for god ventilasjon

Varmeovner og kjøleskap må være koblet til et lukket system, der forbrenningsluften hentes utenfra og avgassene ledes ut.

Sikkerhetstips til grillmesteren

Kontroller utstyret for lekkasjer

Lekkasjer er den vanligste årsaken til ulykker. Benytt deg av såpevann eller AGAs lekkasjespray for å forsikre deg om at utstyret er tett og slangene og koblingene ikke lekker.

Steng ventilen

Forebygg gasslekkasje ved alltid å stenge ventilen når du ikke bruker propanutstyret.

Oppbevar flasken stående

Propanflasken har en sikkerhetsventil som forhindrer flasken fra å sprekke dersom det skulle bryte ut brann. For at ventilen skal fungere korrekt, må flasken holdes oppreist både ved håndtering og oppbevaring.

Forsikre deg om at trykket er riktig

Benytt deg av en trykkregulator for å forsikre deg om at propanutstyret har riktig trykk. I privathusholdninger skal trykkregulatoren være en lavtrykksregulator på 30 mbar.

Sørg for god ventilasjon

Ved forbrenningen av 1 kg propan går det med til sammen 12 m³ luft.

Ikke plasser gassflasken under grillen

Hvis gassflasken utsettes for høy varme, kan sikkerhetsventilen åpnes og gassen lekke ut. Derfor skal du ikke plassere flasken under grillen eller i rom der temperaturen kan stige til over 65 °C, f.eks. på en glassbalkong eller i en bil som står i solsteiken.

Utfør ingen egne installasjoner

Propan er et drivstoff. Forebygg risiko, og la fagfolk utføre installasjonene.

Sikkerhetstips til hjemmet

Oppbevar alltid gassflasken stående og utilgjengelig for barn

Propanbeholderen må oppbevares på minst 1 meters avstand fra ovnen, ved komfyren eller peisen og minst 20 cm fra komfyr, varmeelementer og andre overflater som kan varmes opp.

Sørg for god ventilasjon

Propanflasken kan f.eks. oppbevares i et kjøkkenskap med ventilasjonsåpninger øverst og nederst. Flasken skal ikke oppbevares i soverom.

Ikke utsett flasken for varme

Oppbevar propanflasken i et rom der den ikke utsettes for varme – flaskens temperatur må ikke stige til over 40 °C.

Oppbevar flasken i et låst skap

Flasker som plasseres utendørs, må oppbevares i et låst skap.

Utfør ingen egne installasjoner

Faste installasjoner skal bare utføres av en godkjent installatør.

Oransje propanslange

Bruk bare slanger som er beregnet på propanbruk, og som tåler kulde inntil –30 °C. Fargen på propanslangen til husholdnings- og fritidsbruk er oransje. Bytt ut slangene hvert tredje år.

Bruk aluminium eller teflon

Ovnsformene som brukes i en propankomfyr, må være av aluminium eller teflon. Bruk aluminiumsfolie i stedet for bakepapir, og pass på at ovnsformen ikke kommer borti ovnens innvendige vegger.