Generelle vilkår

Ansvarsfraskrivning.

Alt innhold på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer, firmalogoer, varemerker og generell layout på nettsidene, er beskyttet av lovgivning om varemerker og opphavsrett og andre lover som beskytter immaterielle rettigheter. Det er forbudt å distribuere, endre eller kopiere innholdet på disse sidene, inkludert innramming eller bruk av rammeteknikker.

Ingen lisensrettigheter eller andre rettigheter innvilges via nettstedet for bruk av innhold, inkludert logoer og generell kopiering. Det er forbudt å kopiere, distribuere, reprodusere, videresende og ellers bruke det beskyttede immaterielle innholdet uten skriftlig samtykke fra AGA, og ei heller må det øvrige innholdet på nettstedet kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter. Spesielt krever bruk av tekster, deler av tekster eller visuelt materiell forhåndsgodkjenning fra AGA.

AGA vil uttrykkelig gjøre oppmerksom på at enkelte av bildene som finnes på nettstedet er beskyttet av tredjeparters opphavsrett.

Det er tillatt for en bruker av nettstedet å ta en enkelt kopi til egen, personlig, ikke-kommersiell bruk så lenge innholdet ikke endres under kopieringen, og alle referanser til immaterielle rettigheter beholdes på kopiene eller settes inn hvis det kun brukes utdrag fra nettstedet. Innholdet i pressemeldinger og andre dokumenter som er klassifisert som offentlige, kan brukes i offentlig kommunikasjon. Dette gjelder ikke for deler av offentlige dokumenter som er beskyttet av varemerkelovgigning, opphavsrett eller andre lovbestemmelser.

AGA sjekker og oppdaterer informasjonen på nettstedet kontinuerlig. Selv om AGA bestreber nøyaktighet kan vi ikke garantere at nettstedet er fritt for feil. Selskapet påtar seg derfor ikke noe ansvar og gir ingen garanti for at informasjonen er oppdatert, nøyaktig eller fullstendig. Det samme gjelder for alle andre nettsider, som man kommer til via en hyperkobling fra AGAs nettsted, enten de tilhører tilknyttede selskaper eller tredjeparter. AGA påtar seg ikke noe ansvar for slike nettsteder, og AGA er heller ikke ansvarlig for personvernarrangementer hos operatørene av disse andre nettstedene.

AGA forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å foreta endringer eller tillegg til informasjonen eller dataene som gis.

AGA kan nekte tilgang til nettstedet sitt når som helst. AGA gir ingen form for garanti for at tilgjengeligheten til nettstedet vil være uten avbrudd.

Selv om AGA vil gjøre sitt ytterste for å holde nettstedet fritt for virus, kan ikke selskapet gi noen garanti for at nettstedet vil være virusfritt.

For at vi skal være i stand til å etterkomme forespørsler om informasjon kan du bli bedt om å oppgi dine personopplysninger. Alle slike opplysninger som oppgis av deg er helt frivillige. De brukes kun til å etterkomme din forespørsel om informasjon og innhentes, lagres, bearbeides og brukes i samsvar med de til enhver tid gjeldende norske personvernforskriftene.