Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om reklamasjoner

Hva gjør jeg hvis jeg har fått en tom propanflaske ved bytte eller kjøp?

Vi bytter flasken dersom forseglingen er på. Henvend deg til forhandler hvor du byttet/kjøpte flasken med kjøpskvittering. Har du byttet på AGA propanautomat.

Kontakt Linde Gas AS på vakttelefonen eller per mail. Vi trenger kjøpskvittering samt bilde av flasken.

Hva gjør jeg hvis flasken mangler/ødelagt pakning?

Vi bytter flasken. Henvend deg til forhandler hvor flasken er kjøpt med kjøpskvittering. Har du byttet på AGA propanautomat.  Kontakt Linde Gas AS på vakttelefonen eller per mail. Vi trenger kjøpskvittering samt bilde av flasken.

Hva gjør jeg hvis det er propanlekkasje på flasken ?

Dersom det er lekkasje på selve flasken eller på ventilen er det reklamasjon. Sett flasken  ut for utlufting. Dersom det er lekkasje i propanslange eller på utstyr,  må dette utbedres. Henvend deg til forhandler hvor flasken er kjøpt med kjøpskvittering. Har du byttet på AGA propanautomat.  Kontakt Linde Gas AS på vakttelefonen eller per mail.

For liten toleransegrense på enkelte regulatorer

Feilen er i regulatoren. I følge standarden til ventilprodusenten er toleransegrensen fra 1,5 mm – til 5 mm. Enkelte regulatorer er produsert utenfor toleransegrensen og vil dermed ikke fungere (få ut gass). Ventil tappen som sitter i disse regulatorene blir for kort, og den kommer ikke langt nok ned for å åpne ventilen på flasken.  De som opplever dette må henvende seg til leverandør av regulator.

Får du ikke ut propan fra flasken? Fortvil ikke – løsningen din er å bytte regulator


Vi erfarer at mange har problemer med gasstilførsel ved tilkobling av regulator på ny byttet flaske, spesielt på Weber griller, og regulatorer med vri ratt på siden. Skyldes dette ventilen på flasken eller regulatoren? Alle flaskeventiler kommer fra Cavagna Group/SRG, de produserer også regulatorer. Men regulatorer blir kopiert og laget av mange andre aktører i markedet.

Lagring og sikkerhet

Hva gjør du hvis du oppdager en propanlekkasje ?

Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt skal kunne oppdage lekkasje. Slik går du fram hvis du lukter gass eller på andre måter mistenker at det lekker ut propan hjemme.

1.Steng  regulatoren på flasken eller på flaskeventilen (avhengig av flasketypen)

2.Avmonter regulatoren

3.Luft grundig – åpne vinder og dører dersom utstyret står inne. Sett ut gassflasken ved mistanke om lekkasje fra flaske.

4.Stopp bruk av ild og elektriske apparater 

Det kan litt tid før gassen er helt forsvunnet. Vær oppmerksom på at gass er tyngre enn luft

Heretter kan feilrettingen utføres – det kan være slangen skal som må byttes, kanskje  skal en slangeklemme strammes eller undersøke om regulatoren er satt korrekt på. Dernest kontrolleres alle overganger ved hjelp av såpevann eller lekkasjesøkespray – kommer det bobler, og er det fortsatt gasslukt, er overgangen utett.

Er du i tvil – få ditt utstyr undersøkt og eventuelt reparert av autoriserte installatører.

Hvor mye og hvor kan jeg oppbevare propan?

Propan er en brannfarlig gass og derfor finnes det regler for hvor mye du kan oppbevare hjemme. Det finnes alltid en risiko for brann og da er det viktig at propanen ikke oppbevares i kjeller eller på loft. Husk at flasker skal oppbevares stående og sikres mot støt, fall eller kraftig oppvarming. Sørg for å ha tilstrekkelig ventilasjon.

Inntil 55 liter (22,9 kg) i boenhet  maksimalt to flasker på 11 kg propan

Inntil 90 liter (37,8 kg) i uthus, garasje, utvendig bod, båthus.

NB! Boenheter i borettslag/sameie. Sjekk boligsameiet eller borettslagets vedtekter.
Vil du lese mer, her finner du retningslinjene til DSB.

Hvorfor må propanflasker oppbevares stående?

Flaskeventilen til en propanflaske har en sikkerhetsventil som slipper ut ekstra gass hvis flasketrykket stiger for høyt. Sikkerhetsventilen fungerer ikke riktig hvis væskenivået i flasken er høyere enn gassflaskens sikkerhetsventil. Derfor er det viktig å oppbevare gassflasken stående.

Kan jeg oppbevare propan under vasken?

Propanflasken skal primært oppbevares utendørs, men flasken kan også lagres innendørs i godt ventilerte rom. Skal man for eksempel oppbevare gassflasken i kjøkkenbenken i forbindelse med bruk til gasskomfyr, må det være god plass rundt flasken og det må være god ventilasjon fra der propanflasken oppbevares.

Husk å sjekke propanutstyret regelmessig for å unngå lekkasjer.

Kan en propanflaske oppbevares i en kjeller?

Nei, det er forbudt å oppbevare eller bruke propan i lukkede rom, spesielt i kjellere. Propan må alltid brukes og oppbevares i godt ventilert område.

Propan er ca. 1,6 ganger tyngre enn luft. Selv om det ikke er giftig gass, er det brannfarlig, og i høye konsentrasjoner vil det forflytte oksygenet i luften og det er fare for kvelning.

Kan propanflasker oppbevares ute om vinteren?

Ja. Propan fryser ved en temperatur på -187 oC, noe som betyr at den aldri vil fryse i sylinderen

Bytte og sortiment

Hvor mye må jeg betale for kjøp eller bytte av en full propanflaske?

Det er den enkelte forhandler som fastsetter sine utsalgspriser.  Vi har derfor ikke mulighet til å opplyse om deres priser på propan og gassflasker her.

Hvor får jeg kjøpt 2 kg propanflaske?

Kun hos enkelte forhandlere, typisk forhandlere i tilknytning til båthavn, marina og kysten.  Finn din nærmeste forhandler her. Dersom de ikke har det i sortimentet sitt, kan du høre om de kan ta inn produktet for deg.

Hvilke produkter har dere i sortimentet?

Vi tilbyr propanflasker fra 2 til 33 kg. Se flaskeoversikt.

Hvorfor bør jeg velge stålflaske?

Tradisjonelle stålsylindere er veldig holdbare og har høy fordampningskapasitet. Under kalde forhold fungerer stålflasken betydelig bedre enn komposittflasken.

Flasken velges typisk til komfyren, varmeovnen, terrassevarmeren og gassgrillen. Stålflasken  brukes ofte av profesjonelle innenfor håndverks- og restaurantbransjen.

Hvorfor er noen stålflasker med «krave»?

Våre stålflasker skiftes gradvis ut til flasker med krave i forbindelse med at propanflaskene skal inn til revisjon hvert 10. år. Kraven beskytter ventilen, som er det svakeste punktet på propanflasken under transport og bruk. Dette er et sikkerhetskrav.

 Det vises for øvrig til ADR 4.1.6.8  med tilhørende standarder.

Hvilke produkter har gått ut av sortimentet?

Aluminiums flaskene gikk av sortimentet vårt den 01.01.2020 og dermed ikke lenger mulig å kjøpe. Vi har gode alternativer i kompositt og stål flasker som finnes både med industri og click-on/husholdningsventil. 

Dersom flasken er hel og pen, kan vi tilby deg å bytte til stål uten at det koster deg noe i våre propanautomater eller hos de fleste av våre forhandlere frem til 31.12.2022.

0,34 kg blå stål

Vi har etter nøye vurderinger valgt å ta ut  0,34 kg av sortimentet vårt. Det finnes gode erstatninger for dette produktet på markedet, disse finnes blant annet i engangsflasker.

Hvorfor bør jeg velge komposittflaske?

Kompositt flasken utmerker seg ved å være ekstremt lett – veier nesten halvparten av tilsvarende stålflasker. Den er laget i et komposittmateriale av glassfiberarmert polymer og er derfor meget slitesterk og kan motstå solskinn, UV-stråling og større temperatursvingninger. Flasken ruster ikke og er lett å holde ren. Komposittflasken er gjennomsiktig og du kan enkelt se hvor mye gass det er på flasken. Den er ergonomisk utformet og enkel å bære.  Fås i flere farger; grå, blå, rød, oransje og grønn. 

Flasken anvendes typisk til gassgrillen, campingvognen,  terrassevarmeren, gasskomfyren eller varmeovnen. 

Hvor mye propan har jeg igjen på flasken?

Du kan veie hele flasken for å finne ut hvor mye propan du har igjen. Hver flaske har en tomvekt, en egenvekt, som er trykket på selve flasken. Hvis du tar bort egenvekten får du flaskens propaninnhold i kg.
Eksempel: En 10 kg. komposittflaske har en egenvekt på 5,4 kg. Når den er full, med 10 kg propan, veier den 15,4 kg. Etter en halv sesongs intensiv grilling veier den 8,9 kg. Det betyr at det er 3,5 kg propan igjen i flasken. 8,9 kg – 5,4 kg = 3,5 kg.

Hvor mye koster det for bytte eller kjøp av full propanflaske ?

Det er den enkelte forhandler som fastsetter sine utsalgspriser.  Vi har derfor ikke mulighet til å opplyse deres priser på propan og gassflasker her.

Dersom du ønsker å bytte ventiltype på flaske?

Du kan bytte fra industriventil til click-on-ventil  og omvendt så fremt det er samme flasketype og størrelse.  Kun enkelte forhandlere/AGA automater kan tilby dette, siden sortimentet varierer. Sjekk med din nærmeste forhandler/AGA propanautomat

Forhandlere

Dersom du ønsker å endre flaskestørrelse?

De fleste av våre forhandlere tilbyr dette. Du kan bytte fra mindre til større flasker mot et tillegg. Dette kan gjøres i alle AGA propanautomater på flaskestørrelser på  5-10 kg.

Du kan bytte fra større flasker til mindre uten tillegg. Du betaler kun for gassen i den nye størrelsen.

Dersom du ønsker å endre flasketype ?

De fleste av våre forhandlere  tilbyr dette. Du kan bytte fra stålflasker til komposittflasker mot et tillegg. Dette kan gjøres i alle AGA propanautomater.

Ønsker du å levere inn en propanflaske som ikke skal brukes mer?

Når du har kjøpt en gassflaske, er det du som forbruker som anses som eier av den. Du kjøper reelt bruksretten til den gjeldende type flaske.

Når du kjøper en gassflaske, betaler du ikke pant eller depositum for flasken. Du kjøper bruksretten og er dermed alltid garantert en flaske, som overholder regelverket med hensyn til vedlikehold, trykkprøving og fylling.

Du kan ikke få penger igjen ved en senere anledning for gassflasken hos en forhandler. Virksomheter som fyller eller selger gassflasker med propan (for eksempel en bensinstasjon) har plikt til å ta imot alle flasker men ikke utbetale «panten» dersom du ikke skal bruke flasken mer.

Hvordan bytter du en tom propanflaske?

Når din gassflaske er tom, kan du bytte den til en tilsvarende full flaske hos din forhandler/propanautomat. Du betaler kun for gassen.
Vi bytter følgende flasker:
*sett inn bilde

Dette er flasker som vi ikke bytter, av forskjellige årsaker.
*sett inn bilde
Noen av flaskene er tilbakekalt fra markedet. Utenlandske flasker og konkurrentflasker som vi ikke kan fylle på grunn av produksjonstekniske utfordringer.

Transport

Hvordan bør jeg transportere propan ?

Som forbruker får du transportere det du trenger for eget bruk i eget kjøretøy, men det finnes naturligvis begrensninger når vi snakker om brannfarlig gass.

• Mengden per beholder kan ikke overstige 60 liter, dvs. 30 kg propan.

• Den totale mengden brannfarlige væsker kan ikke være over 240 liter på ett kjøretøy, dvs. 120 kg propan.

Husk:

• Transporter flaskene stående.

• Propanflaskene må være sikret.

• Transportrommet må være godt ventilert.

Vil du lese mer, her finner du retningslinjene til DSB.

Kan jeg transportere en propanflaske i bilen min?

Ja, du kan transportere en propanflasken i en bil hvis den er i stående stilling og godt festet, for eksempel med en bærestropp.

Hvordan sikrer man propanflasker for transport?

 • Hold ventilhetten på plass under transporten.
 • Transporter alltid gassflasken i oppreist stilling.
 • Forsikre deg om at gassflasken holder seg på ett sted og ikke kan velte.

Trygg bruk av propan

Hvorfor er god ventilasjon viktig når du bruker propan?

Når 2 kg propan blir brent, trekkes det 24 m3 oksygen, og det er derfor du trenger god tilgang til frisk luft. Ventilasjon er derfor viktig for innendørs bruk av propan.

Hva slags propanregulator bør jeg bruke?

Det er to typer ventiler på propanflasker i Norden (unntatt Sverige) og de baltiske landene: klikk-ventil (mest brukt av forbrukere) og skrue/polventil (industriell bruk). Disse ventilene trenger forskjellige typer regulatorer. Regulatoren reduserer flasketrykket og gir riktig gasstrykk til gassapparatet ditt.

Alle gasskrevende apparater som brukes innendørs i private husholdninger, må bruke en lavtrykksregulator på 30 mbar. Dette gjelder stekeovner, ovner, grill og terrassevarmere etc.

Av sikkerhetsmessige grunner har regulatoren en innebygd slangeventil. Ved slangebrudd vil regulatoren stenge av gassforsyningen.

Noen gassapparater krever høyere trykk, ettersom spesielle regulatorer brukes som gir 0,5 – 4 bar. Dette gjelder industrielle installasjoner, gassverktøy, høytrykksbrennere og tørketrommel, etc.

Kontroller derfor alltid utstyret du skal bruke, og sørg for at du har riktig type regulator.

Hvordan vet jeg om propanutstyret mitt er trygt å bruke?

Kontroller gassenhetene og utstyret ditt hvert år. Propanen tilsettes et luktmiddel for at du skal kunne oppdage gasslekkasjer i tide.

 • Spray slangene og skjøtene med AGA lekkasjefinner eller påfør såpevann på dem.
 • Hvis en skjøt lekker, vil såpevannet boble. Lukk gassflaskeventilen med en gang.
 • Du kan sjekke gasslangen ved å bøye den i en bratt vinkel. Hvis du kan se brudd på hårstreken i bøyen, må du bytte slangen ut med en ny.
 • Hvis trykkregulatoren har hatt en lekkasje, må sylinderen luftes på et åpent sted utendørs uten åpen flamme, andre varmekilder eller kloakk i nærheten.
 • Vedlikehold og reparasjon av faste gassanlegg kan kun utføres av sertifiserte forretninger for gassinstallasjon.

Hvordan håndtere propanflasker på en sikker måte?

 • Forsikre deg om at enheten har riktig regulator (sjekk dette i enhetens håndbok) og riktig gassylinder type.
 • Kontroller enhetene og utstyret regelmessig, og kontroller at de er rene. 
 • Lukk propansylinderventilen når du ikke bruker gassenhetene dine.
 • Kun sertifiserte gassinstallasjonsbutikker kan utføre faste propaninstallasjoner. Ikke bruk reparasjonene eller installasjonene dine.
 • Bruk og transporter alltid propansylindere i oppreist stilling. Forsikre deg om at sylindrene ikke kan falle ned mobile installasjonsmål.
 • Slangene må være egnet for bruk med propan og kunne tåle temperaturer ned til – 30 oC.  Propanslanger er oransje farget.

Hvordan fester du click-on regulatoren på en propanflaske?

Dersom du har en sylinder med klikk-ventil:

 • Fjern plastventildekselet.
 • Forsikre deg om at trykkregulatorbryteren er i “lukket” posisjon.
 • Fest trykkregulatoren på klikkventilens sylinder ved å løfte festekragen og ved å plassere regulatoren på sylinderventilen.
 • Skyv festekraven ned til du hører en dempet “klikk” -lyd.
 • Du kan installere regulatoren på en skrueventilsylinder ved å vri festeskruen mot klokken.
 • Vri trykkregulatorbryteren til “åpen” posisjon, og du er klar til å bruke bensinenheten.

Dersom du har en sylinder med skrue-ventil:

 • Fjern dekselplasten fra ventilen.
 • Monter slangen på trykkregulatoren.
 • Monter regulatoren på LPG-flasken. Husk at tilkoblingsventilen på LPG-flasken er venstrehendt. Du skrur tilkoblingen i retning mot klokken. (Gjelder ikke AGAs blå campingflasker)
 • Åpne flaskeventilen, så kan du tenne på grillen. Det holder å åpne flaskeventilen en 1/2 omdreining.

Hvordan ser du hvor mye gass som er igjen i en propanflaske?

Du kan finne ut mengden gass som er igjen i sylinderen ved å veie sylinderen. Sylinderen er merket med sylinderens egenvekt, eller tarert vekt, som skal trekkes fra totalvekten. Forskjellen er gassmengden som er igjen i sylinderen.
Hvis du har en komposittsylinder, er den gjennomsiktig og du kan enkelt se hvor mye gass som er igjen.

Testdatoen på gassflasken min er utgått, kan jeg fortsatt bruke den?

Du kan fortsatt bruke sylinderen, men det vil være bra å bytte den innen ett år.

Hvor ofte må jeg bytte propanslange eller regulator?

Alt propanutstyr har en begrenset levetid. For å sikre trygg bruk av propan, husk å sjekke utstyret ditt regelmessig for å unngå gasslekkasjer.

Slangens varighet avhenger av miljøet der den brukes. Hvis det påvirkes av sol- og temperaturendringer, må det skiftes ut oftere enn om det alltid er under tak, beskyttet mot skiftende vær og vind. Bruk alltid godkjente slanger for propanbruk – fargen er oransje. Standardslangen må være produsert og merket med ISO 3821: 2010.

En regulator må sørge for stabilt og korrekt gasstrykk for gassproduktet og derfor behandles forsiktig og beskyttes mot vær. Oppbevar regulatoren tørt og unngå jord/smuss.

Jeg kjenner lukten av gass, hva skal jeg gjøre?

Propan er naturlig luktfri, men det er tilsatt et luktmiddel av sikkerhetsmessige årsaker for å advare brukere om mulige lekkasjer.

Dersom du kjenner gasslukt:

 • Lukk regulatoren på gassylinderen med en gang.
 • Fjern regulatoren.
 • Ikke røyk eller bruk åpen flamme, og stans bruken av elektriske apparater i nærheten.
 • Ventilér grundig – hvis du er inne i åpne dører og vinduer. Det kan være lurt å flytte sylinderen ut.
 • Etter ventilasjon, kontroller sylinder og skjøter ved hjelp av AGA lekkasjefinner eller såpevann.
 • Finn ut årsaken bak gasslekkasjen og ta nødvendige korrigerende tiltak, f.eks. ved å stramme tilkoblingene eller bytte slange eller regulator med en ny.

Propanautomat

Banktransaksjonen min er ikke godkjent.

Det kan være flere grunner til dette.

Mangel på internettforbindelse – vi overvåker maskinene på nettet og tar grep hvis problemet vedvarer. Hvis du kontakter oss på gratisnummeret (se nummeret som er presentert på maskinen), kan det avklares.

Hvilken type kort bruker du? Visa og MasterCard kan brukes i våre maskiner.

Feil på betalingsterminal. Prøv contactless / blanket på salgsautomaten. Fra tid til annen har vi en utfordring med kortleseren på noen maskiner, og de må rengjøres for å kunne lese kortet.

Hvorfor må jeg oppgi bank-/kredittkortopplysninger i starten av kjøpsprosessen??

Kortet er nødvendig i en tidlig fase av sikkerhetsmessige årsaker, automatdøren kan ikke åpnes før identifikasjonen er gjort.

Kortet ditt vil imidlertid bli belastet først etter at kjøpet er ferdig.

Jeg trenger en kvittering for kjøp. Hvordan får jeg det?

Ring oss eller send oss en e-post med din kontaktinformasjon og hvor du kjøpte propan, hvilken dato, samt de siste 5 sifrene på kortet som ble brukt, så sender vi en kjøpskvittering på e-post.

Hvor kan jeg kjøpe gassflasker som ikke selges i propanautomater?

Du kan se alle våre propanforhandlere i delen “Hvor kan jeg kjøpe” på my.aga.com

Jeg fikk feil produkt fra propanautomaten. Hva gjør jeg?

Vi kan skifte ut gassflasken din, men trenger dokumentasjon på når og hvor den ble kjøpt.

Vennligst kontakt kundeservice via e-post.
Mail: kundeservice.no@linde.com

Hvilke gassflasker kan jeg kjøpe/bytte ut?

Du finner denne informasjonen på skjermen ved å trykke på Prisliste – Kjøp eller bytt ut.

Automaten er i utstand. Hvem skal jeg kontakte?

Vi overvåker salgsautomatene våre kontinuerlig online. Vi mottar automatiske varsler og følger dem opp med nødvendige tiltak. Det kan være forskjellige grunner til at maskinen ikke er i drift.

Jeg får ikke til å kjøpe fra propanautomaten.

Hva er det som vises på displayet? Som regel står problemet forklart.

Er maskindøren ordentlig lukket? Hvis den ikke er ordentlig lukket, kan du ikke fortsette. Døren må lukkes ordentlig, helst med litt kraft.

Hvilken type sylinder prøver du å bytte? Propanautomatene godtar ikke alle typer propanflasker. Hvis sylinderen ikke er godkjent/anerkjent, åpnes døren slik at du kan ta ut sylinderen. Trykk på prislisten på skjermen for å se alle godkjente sylindere.

Propanfakta

Hvilken propanblanding er det på flaskene?

Propan er et handelsnavn i Norge for en blanding som består av hydrokarbon-propan (C3H8) og butan (C4H10). I Norge bruker vi en blanding av ca. 95 % propan mens resten består av butan. Denne blandingen kalles Propan 95. Vi garanterer minimum 95 % propan, men vi leverer ofte flasker med høyere renhet mot 97-98 % propan. Det er viktig å ha høy andel propan i blandingen, spesielt under kalde forhold. Dette blandingsforholdet gir en renere gass blanding som skåner ventiler/dyser.

Hvorfor er det viktig med ventilasjon?

Ved forbrenning av 2 kg propan trekkes det hele 24 m3 med oksygen. Derfor trenger man god tilgang til frisk luft. Ventilasjon er derfor viktig ved innendørsbruk av propan.

Er propan i gassform tyngre enn luft?

Ja, propangass ca. 1,6 ganger tyngre enn luft.

Mer nyttig informasjon

LPG, eller flytende petroleumsgass, er det vanlige handelsnavnet for propan og butan. LPG er et hydrokarbon produsert ved å raffinere det fra råolje. Propan er et hydrokarbon produsert av råolje ved hjelp av raffinering.

AGA propan, tappet på Lindes egne påfyllingsanlegg i Norden og Baltikum, er alltid høykvalitets 95 % propan (C3H8). I sylinderen eksisterer den i trykkformet, flytende form.

Trykket inne i en propanflasken er avhengig av omgivelsestemperaturen, vanligvis fra 7 til 9 bar. Fyllingsgraden av propanflasker er 80 prosent av flaskekapasiteten. En “gasspute” står igjen på toppen av flasken, noe som betyr rom for væsken å ekspandere dersom temperaturen stiger.

Propanegenskaper

 • Propan er en brennbar, fargeløs gass.
 • Propan er ca. 1,5 ganger tyngre enn luft.
 • Propan er ikke giftig, men har en kvelende effekt i store konsentrasjoner.
 • Propan er naturlig luktfri, men det er tilsatt et luktmiddel av sikkerhetsmessige årsaker – for å advare brukere om mulige lekkasjer.
 • Propan genererer ikke sot ved forbrenning så lenge tilstrekkelig forbrenningsluft er sikret (sørg for god ventilasjon!).
 • 1 kg propangass inneholder 12,9 kWh energi. Dette betyr at en 11 kg propanflaske vil produsere over 140 kWh energi.
 • 1 kg propangass er 1,972 liter flytende propan.

Hvis du bruker propan under kalde forhold, må du kontrollere at flasken er fylt med propan og ikke butan som har lavere fordampningskapasitet. AGAs propanflasker er alltid fylt med høy kvalitet 95 % propan.

Klimakompensert karbondioksid

Hva menes det med miljøkompensasjon på 110 % ved å plante trær?

Trær binder og lagrer karbondioksid naturlig gjennom fotosynteseprosessen. Dette betyr at det som slippes ut av produktet vårt i form av karbondioksid (det vil si CO2-ekvivalent) blir absorbert fra atmosfæren og bundet, mens trærne som blir plantet som en del av Nicaragua Taking Root-prosjektet, vokser. Fotosyntese binder karbondioksid fra atmosfæren og rengjør luften.

Hvorfor valgte dere Taking Root-prosjektet?

Via samarbeid med konsulentene fra Zeromission har vi identifisert velegnede prosjekter som skal utjevne produktets utslipp. Dermed bestemte vi oss for å investere i Taking Root, det sertifiserte planteprosjektet i Nicaragua, via PlantVivo. I tillegg til kompensasjon var det viktig for oss å identifisere et pålitelig og effektivt prosjekt som skaper ekte verdi og har en positiv innvirkning på miljøet.

Nicaragua Taking Root-prosjektet garanterer at trærne blir plantet på en bærekraftig måte, og i tillegg til å ha en direkte positiv innvirkning på miljøet, sikrer de et biologisk mangfold ved å plante forskjellige trearter og bruke forskjellige metoder med kultivering. Trærne binder også vann, som forhindrer jordskred, og gir skygge til dyr og planter.

I tillegg til å være bra for miljøet, gir prosjektet noe positivt til lokalsamfunnet. Lokale bønder får tilbudet om regelmessig lønn for å nøye plante og vedlikeholde trærne. Litt over 600 småbønder er for øyeblikket involvert i prosjektet.

Hvorfor bestemte dere at dere skulle plante trær i Nicaragua?

Det er to grunner til at vi valgte dette prosjektet:

 • Først og fremst, er det viktig å investere i treplantingsprosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført (dette er forskjellig fra å plante trær i visse deler av Norden, for eksempel, der planting av trær etter felling er påbudt ved lov).
 • For det andre, så vokser trær som blir plantet rundt Ekvator raskere, og siden den største absorpsjonen av karbondioksid skjer i voksefasen, gir dette en raskere og mer effektiv miljøfordel.

I tillegg til den positive innvirkningen på miljøet, så vi også en mulighet til å hjelpe lokalsamfunnet.

Hva betyr grønn karbondioksid?

AGAs konsept med grønn CO2 har tre hovedkomponenter:

 1. Vi identifiserer vårt totale miljøavtrykk
  Vi har engasjert både interne og eksterne eksperter (U&We) for å identifisere alle utslippene knyttet til livssyklusen til produktet vårt, basert på den internasjonale standarden ISO-14021. Den tar for seg råmaterialer, produksjon, distribusjon og forbruk, i tillegg til utslipp knyttet til relaterte aktiviteter som salgsrepresentanters reiser og håndtering av pakkematerialer. Dette lar oss identifisere produktets totale karbonutslipp (CO2-ekvivalent). I tillegg har prosessen og datainnsamlingen blitt bekreftet av en ekstern og uavhengig tredjepart (KPMG).
 2. Vi prøver å redusere utslippene våre
  Basert på vår analyse har vi identifisert et antall områder der vi kan gjøre forbedringer for å redusere utslipp. Prosessen med å identifisere nye, smartere løsninger og tiltak for å redusere karbonutslippet ytterligere, er en prioritert og kontinuerlig fremdrift.
 3. Vi binder minst 110 % av utslippene våre
  Vi utjevner utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser. I tillegg har vi valgt å kompensere 10 % over utslippene våre, for å redusere miljøpåvirkningen våre ytterligere. Dette betyr at produktet er miljøpositivt.

Hvordan kan dere garantere at karbondioksid er klimapositiv?

Vi kan garantere at karbondioksidet vi slipper ut er miljøpositivt ved å gjøre følgende:

 • Vi samsvarer med den eneste uavhengige standarden om miljønøytralitet, ISO 14021, og samarbeider med et uavhengig og erfarent konsulentfirma, U&We, for å kunne utføre og rapportere en analyse av produktets miljøutslipp.
 • Vi har hyret KPMG til å utføre en uavhengig undersøkelse for å bekrefte innsamlingen av data og utregningene våre.
 • via samarbeid med konsulentfirmaet Zeromission har vi identifisert velegnede produkter med mål å utjevne produktets utslipp, og vi har valgt å investere i Taking Root, det sertifiserte treplantingsprosjektet i Nicaragua, via PlantVivo. Når vi utjevner produktets utslipp med 110%, er det et miljøpositivt produkt.

Hvorfor fokuserer dere på grønn karbondioksid?

Flere og flere av oss har blitt bevisst på problemene knyttet til bruken av engangsplast og hvordan dette forurenser verdens hav og skaper langtidsproblemer for blant annet dyre- og plantelivet. Vi blir også mer bevisst på at å lage kullsyrevann hjemme betyr at vi kjøper færre flasker laget av engangsplast, reduserer transportutslipp og sparer penger.

Vi ønsket å gå ett steg videre og være flinkere enn konkurrentene våre ved å tilby forbrukere miljøpositivt karbondioksid.

Vårt engasjement i Taking Root-prosjektet gjør at vi utjevner mer enn vi slipper ut, ved å plante trær. Ved å utjevne 110% av utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser, bidrar vi med positiv miljøpåvirkning. Dette betyr at produktet kan klassifiseres som miljøpositivt.

Fakta om Karbondioksid

Hva er karbondioksid?

Karbondioksid (CO2) har stor biologisk betydning og spiller en viktig rolle i jordens klima.

Karbondioksid dannes i kroppen og frigjøres når vi puster. I naturen omdanner planter karbondioksid til vann og sukker ved hjelp av fotosyntese. Det som ikke kan lagres konverteres igjen, ofte om til cellulose, stivelse og fett.

Under normale forhold er det en omtrentlig balanse mellom karbondioksid som frigjøres ved å puste og forbrenne, og det som er bundet opp gjennom fotosyntese. Når fossile brensler blir brent, forstyrres balansen og det dannes klimagass, noe som bidrar til global oppvarming og forstyrrelse av jordens økosystem.

Karbondioksid er luktfritt og fargeløst ved normale temperaturer. Ved lave temperaturer konverterer gassen til fast tilstand, såkalt karbonsyresnø eller tørris. Ved normalt trykk sublimerer tørris seg til gass. Karbondioksid er lett løselig i vann og danner deretter en vannoppløsning som inneholder den svake syren karbonsyre, H2CO3. Fermenteringsmidler danner karbondioksid, som danner små gassbobler i bakevarer. Som konserveringsmiddel er karbondioksid betegnet med E-nummeret E 290.

Hva skjer på et karbondioksid-fyllingsanlegg?

AGA CO2-flasker fylles på Lindes moderne påfyllingsanlegg i Estland. Flaskene blir nøye sjekket, og vedlikehold utføres regelmessig, i samsvar med forskrifter og standarder. Sikkerhetsventiler skiftes ut, flaskene lekkasjetestes og slitte stålflasker sandblåses og males på nytt. Ubrukelige flasker tas helt ut av drift. Hver flaske kontrolleres for å sikre riktig gassstrømning, og at ventilen er utstyrt med et krympedeksel av plast.

Hva brukes Karbondioksid til?

Karbondioksid (CO2) har et veldig bredt spekter av bruksområder i mange industrielle applikasjoner.

Nedenfor finner du noen eksempler.

Karbonisering
Karbondioksid får brus og vann til å boble. Gassen tilføres drikken og oppløses i væsken under høyt trykk. Når drikken åpnes, frigjøres trykket, og karbondioksidet frigjøres fra væsken og det dannes bobler.

Frysing av matvarer
Karbondioksid i flytende eller gassform brukes i næringsmiddelindustrien til kjøling, flashfrysing og nedkjøling under transport. I sin faste form kalles karbondioksid karbonsyresnø eller tørris.

Brannslukningsapparat
De inerte egenskapene til karbondioksid gjør den ideell til bruk i brannslukkere. Karbondioksid slukker brannen ved å avkjøle og ekskludere luft.

Medisin
Karbondioksid brukes blant annet i artroskopisk kirurgi. Det kan også tilsettes oksygen for å stimulere pasientens åndedrett.

Bruk av karbondioksid

Hva må du huske på når du bruker karbondioksid?

Husk alltid at man må håndtere karbondioksid med forsiktighet og følge instruksjonene på flasken:

 • Håndter flasken forsiktig
 • Beskytt flasken mot unormal oppvarming.
 • Oppbevar og transporter flasken med plastpluggen festet
 • Flytt flasken til et trygt sted i tilfelle brann
 • Barn bør ikke håndtere CO2 -flasken.

Alle AGA CO2 -flasker, fylt av Linde, er laget for å møte alle forskrifter og krav. På hver flaske er det en sikkerhetsventil som går i stykker ved brann, slik at karbondioksidet slipper ut.

Karbondioksid er ikke en giftig gass, men den bør håndteres med respekt siden den fortrenger oksygenet i luften. Lave konsentrasjoner kan forårsake sirkulasjonssvikt, og høye konsentrasjoner kan føre til bevisstløshet.

bruk

Problemer med å tilsette karbondioksid til vannet?

Her er noen av de mest typiske problemene kundene våre kan møte når de bruker kullsyremaskinen.

 • Mengden gass i vannet synker gradvis.
  Gassflasken din er tom, så du må skifte den ut, eller gassflasken din er for kald, så du må vente til flasken varmes. Gassflasken må kun brukes i romtemperatur. Etter transport og hyppig bruk kan flasken bli kald og mindre effektiv. Unngå å ta på flasken hvis den er dekket av is.
 • Dryppbrettet fylles fort med vann.
  Det er for mye vann i flasken, husk å ikke fylle flasker over maksimalt volummerke.
 • Gassmengden i vannet er lav, men gassforbruket er høyt.
  Underlagsskiven på flaskeholderen mangler eller lekker. Bytt underlagsskiven, du kan bestille nye fra vår kundeservice.

Hva må jeg huske på når jeg tilsetter karbondioksid til vann?

Husk å alltid håndtere flasker med karbondioksid med forsiktighet og følg instruksjonene på flaskene:

 • Håndter flasken forsiktig
 • Beskytt flasken mot unormal oppvarming
 • Oppbevar og transporter flasken med plastpluggen festet
 • Flytt flasken til et trygt sted i tilfelle brann
 • Barn bør ikke håndtere CO2-flasker.

Alle AGA CO2-flasker, fylt av Linde, er laget for å møte alle forskrifter og krav. På hver flaske er det en sikkerhetsventil som går i stykker ved brann, slik at karbondioksidet slipper ut.

Karbondioksid er ikke en giftig gass, men den bør håndteres med respekt siden den fortrenger oksygenet i luften. Lave konsentrasjoner kan forårsake sirkulasjonssvikt, og høye konsentrasjoner kan føre til bevisstløshet.

Hvordan rengjør du en kullsyremaskin og vannflasker?

 • For å rengjøre kullsyremaskinen din, tørk av den med en fuktig klut. Et skånsomt rengjøringsmiddel kan også brukes.
 • Rengjør vannflasker i varmt vann med et mildt vaskemiddel og skyll godt. Oppbevar tomme flasker med lokket av.
 • Vask aldri vannflasker i oppvaskmaskin. Vannflasker tåler kun en maksimum vanntemperatur på 40 ° C.
 • Bruk aldri løsemidler eller kraftige rengjøringsmidler.