Kan du propanvettreglene?

PROPANVETTREGEL 1
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved innendørsbruk!

PROPANVETTREGEL 2
Propan må aldri oppbevares på loft eller i kjeller.

PROPANVETTREGEL 3
Oppbevar riktig mengde propan hjemme.  Du kan oppbevare inntil 55 liter
propan inne i boligen din, samt totalt 90 liter i uthus,
garasje eller liknende.

PROPANVETTREGEL 4
Propanflasker må lagres og fraktes stående .Sikkerhetsventilen er designet for
å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt.
Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen,
og denne vil ikke nødvendigvis avlaste trykket slik det er tenkt.
Flasken kan i verste fall eksplodere.

PROPANVETTREGEL 5
Ikke utsett flasken for kraftig varme. Alle AGA propanflasker som Linde leverer
har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte
oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger
trykket inne i flasken til ca. 25 bar vil ventilen åpne og
slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen.

PROPANVETTREGEL 6
Bruk kun godkjent propanutstyr og propanslanger.

PROPANVETTREGEL 7
Sjekk utstyret jevnlig for lekkasjer. Se lekkasjetestfilm her

PROPANVETTREGEL 8
Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret. Før du monterer og tar i bruk
propanutstyret, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges.
Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske
selv.