Propantips for campinglivet

SIKKERHETSTIPS BOBIL OG CAMPINGVOGN

Fest flasken i oppbevaringsrommet slik at den ikke kan velte under noen omstendigheter. Flaskene må sikres under transport. Det er tillatt å oppbevare maks 22 kg propan .

HUSK DET ÅRLIGE VEDLIKEHOLDET
Utfør det årlige vedlikeholdet om våren, når campingvognen eller bobilen tas i bruk. Sjekk om slanger og koblinger er tett. I tillegg bør man kontrollere pakningen på gassflasken før den påmontere. Bruk godkjente propanslanger Det skal brukes spesielt egnet slange og den skal ikke være lenger enn 1,5 meter. Slangen bør skiftes minst hvert 3. år.

MONTER GASSALARM
Installasjon av gassvarsler kan øke sikkerheten.

SØRG FOR GOD VENTILASJON
Forsikre deg om at det er nok ventilasjon ved innendørsbruk og i rommet der propanflaskene oppbevares. Varmeovner og kjøleskap må være koblet til et lukket system, der forbrenningsluften hentes utenfra og avgassene ledes ut. Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig ventilasjon, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan bli kullosforgiftet og kvalt. NB! Mange har i tillegg aggregat og dieseldrevet varmeapparat. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Monter en CO-varsler hvis du bruker slike innretninger.

Luken i oppbevaringsrommet må ikke være låst når du oppholder deg i campingvognen.

TRYKKREGULATORENS DRIFTSTRYKK ER 30 MBAR
I oppholdsrommet må gassnettets driftstrykk være 30 mbar. Propanapparater med et annet trykk skal ikke kobles til. Utfør ingen egne installasjoner, da dette kan utgjøre en fare!

BRUK GODKJENTE VERKSTED (NCB) for å installere gassanlegg og ved reparasjoner/​vedlikehold

NB! Det finnes uskrevne regler og etikette for campingfolket.  Blant annet  at det skal være minst 3 meter mellom bobil eller campingvogn. Dette for å redusere sjansen for spredning av brann, dersom dette skulle oppstå.