Viktige sikkerhetstips for propan i båt

OPPBEVAR PROPANFLASKEN STÅENDE
Forsikre deg om at propanflaskene ikke velter, og forsvarlig sikret i båten.

MAKS 22 KG PROPAN I BÅTEN
Det er tillatt å oppbevare maks 22 kg propan i fritidsbåter. Plasser propanflaskene atskilt fra lugaren, i et rom med ventilasjon rett ut i det fri.

MONTER EN GASSALARM I BÅTEN
Propangass synker ned i bunnen av båten, dersom det oppstår lekkasje. Installasjon av gassvarsler kan øke sikkerheten.

UTFØR ÅRLIG VEDLIKEHOLD
Kontroller at apparatene og slangene er tette minst én gang i året.

RENGJØR BRENNEREN
Fargen på den innerste delen av propanflammen skal være blågrønn. En gul flamme og antenningsproblemer tyder på at brenneren må rengjøres eller leveres inn til service for justering eller rengjøring. Gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.

BRUK BARE PROPANUTSTYR MED TENNSIKRING
Tennsikringen bryter propanstrømmen hvis flammen slukner, og forhindrer at propan lekker ut.

SØRG FOR GOD VENTILASJON
Varmeovner og kjøleskap må være koblet til et lukket system, der forbrenningsluften hentes utenfra og avgassene ledes ut. Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig ventilasjon, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan bli kullosforgiftet og kvalt. NB! Mange har i tillegg aggregat og dieseldrevet varmeapparat i båten. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Monter en CO-varsler hvis du bruker slike innretninger.